ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
1.هیات رییسه
1396/04/12 - 11:43

 

هیات رئیسه

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

 

1

علیرضا دائمی

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی

 

2

دکتر غفوری فرد

رییس انجمن برق و الکترونیک ایران

 

3

علی آقازاده

استاندار مرکزی

 

4

رحیم میدانی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

 

5

علی اکبر مهاجری

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی

 

6

علیرضا حسین آبادی

معاون دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو

 
7

فرهاد شبیهی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای باختر و رییس کنفرانس

 
8

آرش کردی

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر

 

9

حمید رضا جانباز

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 

10

محمد حاج رسولیها

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

11

ظفر افشون

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری مرکزی

 

12

محسن نجفی

ریاست دانشگاه صنعتی اراک

 

13

عباسعلی حیدری

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 
14

مسعود شفیعی

رییس سازمان نقشه برداری کشود

 

15

محمد اله داد

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی و رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان مرکزی

 

16

عزت اله آمره ای

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

 

17

عبالرضا خلیلی

مدیر عامل آبفای شهری استان مرکزی

 

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari