ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
1.هیات رییسه
1396/04/12 - 11:43

 

هیات رئیسه

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

 

1

حسن غفوری فرد

رئیس انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران

 

2

علیرضا دایمی

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی

 

3

محسن زمانی قمی

استاندار مرکزی

 

4

رحیم میدانی

معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا

 

5

علی اکبر مهاجری

معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی

 

6

علیرضا حسین آبادی

معاون دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو

 
7

آزموده اردلان

رئیس سازمان نقشه برداری کشور

 
8

آرش کردی

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی توانیر

 

9

حمید رضا جانباز

مدیر عامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 

10

محمد حاج رسولیها

مدیر عامل شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

11

ظفر افشون

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع  استانداری مرکزی

 

12

محسن نجفی

ریاست دانشگاه صنعتی اراک

 

13

عباسعلی حیدری

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی اراک

 
14

فرهاد شبیهی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای باختر و رئیس کنفرانس

 

15

محمد اله داد

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی و رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان مرکزی

 

16

عزت اله آمره ای

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

 

17

عبالرضا خلیلی

مدیر عامل آبفای شهری استان مرکزی

 
Copyright © 2017 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari