ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
2.شورای سیاست گذاری
1396/04/12 - 11:35

 

 

شورای سیاست گذاری

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

محسن بختیار

معاون وزیر نیرو در امور برنامه ریزی و اقتصادی

رئیس شورا

2

علیرضا حسین آبادی

معاون دفتر فناوری اطلاعات و آمار وزارت نیرو

عضو شورا

3

مهنام فلاح

رییس گروه آمار و اطلاعات آب و انرژی

عضو شورا

4

خانم رقیه یادگاری

رئیس برنامه و بودجه استان مرکزی

عضو شورا

5

مصطفی توانپور پاوه

معاون دفتر برنامه ریزی کلان برق و انرژی وزارت نیرو

عضو شورا

6

رضا گیاهی

معاون منابع انسانی و بهبود مدیریت شرکت مهندسی آبفای کشور

عضو شورا

7

کرم رضایی

معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت توانیر

عضو شورا

8

محمودرضا حقی فام

معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر

عضو شورا

9

ظفر افشون

معاون منابع انسانی و امور اقتصادی استانداری استان مرکزی

عضو شورا

10

ناهید نیکپور

کارشناس GIS شرکت توانیر

عضو شورا

11

سید ابوذر قاضی میرسعید

کارشناس گروه نظارت و ارزیابی دفتر برنامه ریزی کلان آب و آبفا

عضو شورا

12

حسین دانش آرا

مدیر دفتر فناوری اطلاعات شرکت تولید نیروی برق حرارتی

عضو شورا

13

مهدی مهدوی فر

مدیر کل دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه تحول اداری وزارت نیرو

عضو شورا

14

احسان منصوری

معاون دانشگاه صنعتی اراک

عضو شورا

15

محمد نکویی

مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

عضو شورا

16

مجتبی نجاتی

معاون برنامه ریزی شرکت برق منطقه ای باختر عضو شورا
17

مهدی قاسمی

قایم مقام شرکت آبفای استان مرکزی عضو شورا
18

سید محسن بنی فاطمه

کارشناس مسؤل GIS معاونت توزیع نیروی برق شرکت توانیر

عضو شورا

19 شهریار بهارلویی

مدیرکل دفتر آمار و فناوری اطلاعات شرکت مهندسی آبفای کشور

عضو شورا
20 محمد علی حائری

رییس گروه سیستم های اطلاعات مکانی شرکت مدیریت منابع آب ایران

عضو شورا
21 حسین افضلی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

عضو شورا
22

علیرضا پیرمرادی

دبیر شورای ملی کاربران اطلاعات مکانی سازمان نقشه برداری کشور

عضو شورا

23

فرهاد شبیهی

مدیر عامل شرکت برق منطقه ای باختر و رییس کنفرانس

عضو شورا

24

محمد اله داد

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی و رئیس شورای انسجام بخشی صنعت آب و برق استان مرکزی

عضو شورا

25

ابراهیم رجبعلی

کارشناس گروه آمار و اطلاعات آب و انرژی

عضو شورا

26

محمود محمودی

معاون برنامه ریزی و مهندسی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

عضو شورا

27

محسن رحمانی

مدیرکل اداره ارتباطات و فن آوری اطلاعات استان مرکزی

عضو شورا

28

محمد علی چراغی

مدیر کل شرکت پست استان مرکزی

عضو شورا

29

محسن نجفی

ریاست دانشگاه صنعتی اراک

عضو شورا

30

عباسعلی حیدری

ریاست دانشگاه آزاد اسلامی اراک

عضو شورا

31

سعید حمیدی

ریاست دانشگاه اراک

عضو شورا

32

محمدقاسم سحاب

ریاست دانشگاه تفرش

عضو شورا

33

عزت اله آمره ای

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای استان مرکزی

عضو شورا

34

عبدالرضا خلیلی

مدیر عامل آبفای شهری استان مرکزی

عضو شورا

35

یوسف عرفانی نسب

مدیر عامل آبفای روستایی استان مرکزی

عضو شورا

36

ناصر فرجی

مدیر عامل شرکت تولید نیروی برق شازند

عضو شورا

37

مهندس بادرستانی

مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق شازند

عضو شورا

38

محمد بالی بیگی

دبیر انجمن برق و الکترونیک شاخه استان مرکزی

عضو شورا

39

فرامرز سپری

مجری کاربردی سازی GIS در بهره برداری شرکت های توزیع

عضو شورا

40

دکتر خدر زاده

توانیر دفتر فنی و مهندسی توزیع

عضو شورا

41

محمودرضا حقی فام معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر عضو شورا

 

 

 

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari