ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
4.کمیته اجرایی
1396/04/12 - 11:32

کمیته اجرایی

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

مهندس محمد اله داد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی رییس

2

مهندس عرفانی نسب مدیرعامل آبفای روستایی استان مرکزی نایب رییس

3

مهندس محمودی معاون مهندسی و برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان مرکزی دبیر

 

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari