ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
5.کمیته علمی
1396/04/12 - 11:30

کمیته علمی

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

دکتر محسن نجفی رییس دانشگاه صنعتی اراک رییس

2

دکتر نظام آبادی رییس دانشگاه آزاد اسلامی اراک نایب رییس

3

 مهندس بصیری مدیرتحقیقات شرکت توزیع برق استان مرکزی دبیر
Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari