ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
6. کمیته برگزارکننده
1396/04/12 - 11:29

کمیته برگزارکننده

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

مهندس عبدالرضا خلیلی مدیرعامل آبفای شهری استان مرکزی رییس

2

مهندس حمید بادرستانی مدیرعامل شرکت مدیریت تولید برق شازند  نایب رییس

3

مهندس فرجی مدیرعامل شرکت تولید نیروی برق شازند  دبیر
Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari