ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
8.کارگروه سایت اینترنتی
1396/04/12 - 11:27

 

سایت اینترنتی

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

علی اکبر بصیری دفترتحقیقات-شرکت توزیع برق دبیر

2

کامران مقدسی مدیر آمار و فن آوری آب و فاضلاب شهری  عضو

3

آرمان زارع کار گروه آمار و اطلاعات مدیریت- آب منطقه ای  عضو

4

سامان شیخی کامپیوتر آب و فاضلاب روستایی  عضو

5

سعید محمودی فراهانی گروه شبکه شرکت توزیع عضو

6

مریم آجرلی کارشناس روابط عمومی-شرکت توزیع برق  عضو

7

اعظم اله داد کارشناس فن آوری-شرکت توزیع برق عضو

 

Copyright © 2017 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari