ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
9.کارگروه نمایشگاه
1396/04/12 - 11:26

 

 کارگروه نمایشگاه

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

محمود محمودی
معاون مهندسی شرکت توزیع برق دبیر

2

محمود فدوی معاونت مالی شرکت توزیع برق عضو

3

آرش آتشیان کارشناس مطالعات-شرکت برق توزیع عضو  

4

خانم بلالی کارشناس روابط عمومی-شرکت توزیع برق  عضو 

5

محمد حامدی روابط عمومی-آب وفاضلاب شهری  عضو 

6

مهندس شروین پیرهادی مدیر اجرایی پویا خدمات  عضو 

7

سید مهدی مجیدی شرکت توزیع برق استان مرکزی  عضو 
8 علی سلطانی شرکت توزیع برق استان مرکزی

 عضو

9 محسن معنوی شرکت توزیع برق استان مرکزی

 عضو

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari