ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
10.کارگروه اسکان
1396/04/12 - 11:24

کارگروه اسکان

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

 

1

مجید سعادت زاده دفتر استراتژیک برق منطقه ای باختر  

2

منصور ربیعی مدیر امور اداری آب و فاضلاب شهری  

3

خانم شاه حیدری مدیر امور رفاه و بازنشستگی شرکت توزیع برق  

4

رضا منتظری کارشناس خدمات- شرکت توزیع برق  

5

مهدی رییسی مدیر خدمات شرکت توزیع برق  

6

محمد علی آقا شرکت توزیع برق  

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari