ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
10.کارگروه اسکان
1396/04/12 - 11:24

کارگروه اسکان

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

 

1

مجید سعادت زاده دفتر استراتژیک برق منطقه ای باختر  

2

منصور ربیعی مدیر امور اداری آب و فاضلاب شهری  

3

خانم شاه حیدری مدیر امور رفاه و بازنشستگی شرکت توزیع برق  

4

رضا امینی مدیر دفتر بحران شرکت توزیع برق  

5

مهدی رییسی مدیر خدمات شرکت توزیع برق  

6

سمیعی مدیر هتل زاگرس هماهنگ کننده هتلینگ اراک  
7

رضا منتظری

کارشناس خدمات شرکت توزیع برق  
8

بهمن حمزه لو

مددیر تدارکات آب منطقه ای  
Copyright © 2017 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari