ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
15.کارگروه اسپانسرینگ
1395/10/29 - 08:00

 

کارگروه اسپانسرینگ

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

علیرضا شیخی مجری طرح تولید پراکنده-برق منطقه ایی باختر دبیر

2

مصطفی نظری مدیر امور بازرگانی – اب و فاضلاب شهری  عضو

3

محمد شمسی خانی رئیس اداره تحقیقات –اب و فاضلاب شهری عضو 

4

محمد نیکویی دیارجان مدیر دفتر برنامه ریزی –شرکت توزیع  برق عضو 

5

فائزه خوشبو کارشناس قراردادها – شرکت توزیع برق عضو 

6

سعید اصفری معاون مالی و پشتیبانی – اب منطقه ایی عضو 

7

رضوان خسروی شرکت توزیع برق عضو

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari