ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
11.کارگروه ایاب و ذهاب
1396/04/12 - 11:23

کارگروه ایاب و ذهاب

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

محمد حسن یوسفی مدیرعامل پویا خدمات

دبیر

2 محمود ثنایی بازنشسته شرکت توزیع برق

عضو

3 احمد شهرجردی آب و فاضلاب روستایی

عضو

4

بهمن حمزه لو مدیر تدارکات آب منطقه ای

عضو

5 محمود غریبیان رییس اداره خدمات نیروگاه شازند

عضو

6 ابوذر لونی مسول اداره خدمات آب و فاضلاب شهری

عضو

7 شروین پیرهادی مدیر اجرایی شرکت پویا خدمات

عضو

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari