ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
12.کارگروه مالی
1396/04/12 - 11:20

 

کارگروه مالی

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

محمود فدوی

معاون مالی و پشتیبانی-توزیع برق

دبیر

2

علیرضا پزشکی

مشاور-شرکت توزیع برق

عضو

3

حیدر علی ابادی

معاون مالی –اب و فاضلاب شهری

عضو

4

رفیعی

معاون مالی-برق منطقه ایی باختر

عضو

5

هانیه نور محمدی

تحقیقات-شرکت توزیع برق

عضو

6

اکرم ملکی

کارشناس مالی –اب و فاضلاب روستایی

عضو

7

سید جواد یعقوبی

معاون مالی نیروگاه شازند

عضو

8

سعید آصفری

معاون مالی و پشتیبانی –اب منطقه ایی

عضو

Copyright © 2017 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari