ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
13.کارگروه گردشگری
1396/04/12 - 11:19

 

کارگروه گردشگری

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

حمید رضاعزیزمحمدی

شرکت اب و فاضلاب شهری

دبیر

2 فاطمه راهزانی
راهنمای گردشگری

عضو

3

پرستو احمدی

دبیر انجمن راهنمایان گردشگری استان مرکزی

عضو

4

مژگان باقری

راهنمای گردشگری

عضو

5

فاطمه رضایی

راهنمای گردشگری

عضو

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari