ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
14.کارگروه HSE
1396/04/12 - 11:17

 

کارکروهHSE

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

رسول قنبری

مدیر HSE-نیروگاه شازند

دبیر

2

محسن جلالوندی

مدیرHSE-نیروگاه شازند

عضو

3

علی عزیزابادی

مدیر ایمنی-شرکت توزیع برق

عضو

4

رضا امینی

مدیر بحران- شرکت توزیع برق اراک

عضو

Copyright © 2017 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari