ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
2-محورهای اصلی کنفرانس

  محور های اصلی کنفرانس

 

1- بسترهای ICT در استقرار GIS

 • مشکلات و چالشهای سخت افزاری و نرم‌افزاری سازمانها برای پیاده سازی GIS
 • چالشهای مدیریتی امنیت اطلاعات در بکارگیری GIS
 • سیستمهای نرم‌افزاری کاربردیGIS و SDI ایران و جهان
 • مدیریت بروزرسانی داده‌ها در سیستمهای اطلاعاتی RS,GIS ,SDI
 • بررسی روشهای نوین جمع‌آوری داده‌ها سیستمهای اطلاعاتی RS,GIS ,SDI

2- زیرساخت داده‌های مکانیSDI

 • تبیین مدل مفهومی SDI
 • استاندارد سازی داده‌های مکانی و توصیفی با رویکرد SDI
 • مکانیزم‌های جمع‌آوری، نگهداری و بروزآوری اطلاعات با رویکرد SDI
 • آموزش و فرهنگ سازی SDI

3- کاربردی سازی سنجش از راه دور RS و کاداستر

 • تجربیات و دستاوردهای موفق RS  ایران و جهان (با موضوعات Mobil GISوWeb GIS  )

4- نقش GIS در مدیریت مخاطرات محیطی و مدیریت سبز

 

 • ارائه راهکارهای زیست محیطی با توجه به مناطق حفاظت شده با استفاده از GIS
 • مدیریت و تحلیل حوادث و اتفاقات شبکه های آب و فاضلاب
 • مدیریت و پیش بینی خشکسالی

 

5- الف-کاربردی سازی سیستم اطلاعات مکانی (GIS)در فرآیندها در صنعت برق

 • مکان‌یابی بهینه مراکز تولید پراکنده
 • مکان‌یابی بهینه پستهای انتقال و فوق توزیع
 • مکان‌یابی بهینه نیروگاهها
 • مسیریابی بهینه خطوط انتقال و توزیع
 • مدیریت پخش بار(تولید، انتقال و توزیع)
 • مدیریت حقوقی تاسیسات صنعت برق
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت زیست محیطی صنعت برق
 • مدیریت املاک و مستقلات صنعت برق
 • مدیریت بحران در صنعت برق کشور
 • پدافند غیرعامل تاسیسات صنعت برق
 • تعمیر و نگهداری تاسیسات صنعت برق
 • برنامه ریزی توسعه صنعت برق
 • شبکه‌های حس گرای صنعت برق
 • عملیاتی شدن شبکه های هوشمند
 • برنامه ریزی و مدیریت خدمات مشترکین برق
 • طراحی و نظارت بر احداث شبکه‌های برق
 • طراحی مکانیزم جمع‌آوری و بروزآوری اطلاعات شبکه با رویکرد GIS

5-ب -کاربردی سازی سیستم  اطلاعات مکانی (GIS)در فرآیندها  در صنعت آب 

الف) کاربرد GIS درمدیریت  منابع آب

 • مدلسازی های منابع آب
 • مدیریت منابع آب های زیرزمینی و آبهای سطحی منابع آب کارست و سازندهای سخت و آبهای ژرف(اکتشاف و تحلیلهای مکانی)
 • طراحی و یا بازطراحی شبکه های پایش منابع آب سطحی و زیرزمینی
 • پایش آنلاین و مدیریت داده های مکانی-زمانی در برنامه ریزی های منابع آب
 • ارزیابی و تولید داده های مکانی-زمانی در مطالعات پایه منابع آب
 • بهره برداری پایدار از منابع آب با استفاده از سامانه های تصمیم یار (DSS)
 • کاربرد webGIS در مدیریت منابع آب
 • تعیین حریم منابع آب و تبادل آب (بین حوزه ای و بین المللی)
 • هیدرولوژی وقایع حدی و مدیریت داده محور
 • مکانی یابی ایستگاه های سنجش و اندازه گیری منابع آب(برف سنجی و...)

ب) سد و سازه های هیدرولیکی

 • مکان یابی بهینه سدها
 • مدیریت بحران در سد و سازه های هیدرولیکی
 • مدیریت بهره برداری از منابع و مخازن آب سدها
 • پایش آلودگی در سدها و مخازن

 ج) آب و فاضلاب

 • مدیریت نشت و آب بدون درآمد و مدیریت مصرف
 • خدمات قابل ارائه به مشترکین آب و فاضلاب
 • طراحی شبکه و تصفیه خانه های آب و فاضلاب
 • طراحی خطوط انتقال آب
 • پسابها و آبهای نامتعارف
 • پسماندهای شهری و صنعتی و اثرات آنها بر منابع آب

د) اقتصاد آب (تاکید بر اقتصاد مقاومتی)

 • کاهش هزینه ها و مدیریت مالی منابع آب
 • مدیریت و اقتصاد مصرف مبتنی بر حسابداری آب (صنعتی ،کشاورزی و ...)
 • تخصیص منابع آب و تبادل آب(بین حوزه ای و آبهای مشترک)

6- اثرات اقتصادی بکارگیری GIS و نقش آن در اقتصاد مقاومتی

 • مطالعات اقتصادی در بهبود طراحی بهینه در طرحهای توسعه و بهینه سازی شبکه
 • مطالعات بررسی نقش و جایگاه مشاورین در توسعه و ترویج فرهنگ استقرار GIS و SDI
 • روشهای نوین آموزش و انتقال تجربیات
 • ظرفیت های علمی و پژوهشی و آموزش در ایران وجهان

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari