ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
18.کارگروه فناوری اطلاعات
1395/07/24 - 15:15

 


کارگروه فناوری اطلاعات

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

علی تقی پور انفورماتیک – شرکت توزیع برق دبیر

2

علی عزیزی مدیر IT- برق منطقه ایی باختر  عضو

3

محمد بالی بیگی گروه انفورماتیک – مخابرات عضو 

4

کورش رحیمی مدیر  IT –نیروگاه شازند عضو 

5

ارمان زارع کار رئیس گروه امار و اطلاعات – اب منطقه ایی عضو 

6

مقدسی اب و فاضلاب شهری عضو 

7

حامد حیدری اب و فاضلاب روستایی عضو

8

مسلمان شیخی کامپیوتر-آب فاضلاب روستایی عضو

9

حسام عسگری شرکت توزیع برق عضو

10

محمد نکویی شرکت توزیع برق عضو
11 زهرا احمدی شرکت توزیع برق

عضو

12 سعید محمودی شرکت توزیع برق

عضو

 

 

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari