ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
اپلیکیشن کنفرانس
1396/09/28 - 12:43

بکار گیری اپلیکیشن موبایل برای اولین بار در کنفرانسهای کشور جهت مدیریت کنفرانس

با مشخصات GIS منحصر به فرد

 

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari