ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
16.کارگروه روابط عمومی و انتشارات
1395/07/24 - 14:53

کارگروه روابط عمومی و انتشارات

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

رضا سپهوندی

مشاور مدیر عامل – برق منطقه ایی باختر

دبیر

2

زهرا طراوتی فکور

روابط عمومی – اب و فاضلاب شهری عضو
3

وحید نواعتقاد

روابط عمومی – نیروگاه حرارتی شازند عضو

4

سینا صفری کارشناس روابط عمومی – شرکت توزیع برق عضو
5

رستم پور

مدیر روابط عمومی – برق باختر عضو

6

علی رضایی روابط عمومی – شرکت توزیع  برق عضو

7

مسعود بهاری مدیر روابط عمومی -برق منطقه ایی عضو

8

مصطفی قاسمی کارشناس روابط عمومی – توزیع برق عضو
Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari