ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
19-کارگروه هماهنگی نظارت و آماده سازی
1396/09/20 - 17:13

کارگروه هماهنگی نظارت و آماده سازی

ردیف

نام  و نام خانوادگی

جایگاه سازمانی

سمت

1

مهران مامقانی نژاد دفتر برنامه ریزی آب فاضلاب شهری دبیر
2 محمد نکویی مدیر دفتر برنامه ریزی شرکت توزیع برق استان مرکزی

 عضو

3 بهمن باجلان آب فاضلاب شهری استان مرکزی

عضو

4 مصطفی نظری آب فاضلاب شهری استان مرکزی

عضو


Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari