ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
برگزاری جلسه هماهنگی کنفرانس ملی GISبا حضور معاون دفتر فناوری و اطلاعات و آمار وزارت نیرو
1396/09/20 - 14:46

جلسه هماهنگی کنفرانس ملی GISبا حضور"مهندس حسین آبادی" معاون دفتر فناوری و اطلاعات و آمار وزارت نیرو برگزار شد.

در این جلسه کارگروه های کنفرانس به  ارائه گزارش در زمینه اقدامات انجام شده برای برگزاری مطلوب کنفرانس ملی GIS پرداختند.

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari