ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
تدارک بسته فرهنگی برای مدعوین کنفرانس ملی GIS
1396/09/19 - 13:34

"مهدی رییسی" دبیر کارگروه تدارکات چهارمین کنفرانس ملی GIS ،گفت : تدارک بسته فرهنگی برای مدعوین ،تهیه کیف مستندات کنفرانس،تدارک ناهار و شام و لوازم جهت پذیرایی مدعوین و رانندگان و هماهنگی نیروهای خدماتی جهت خدمات رسانی به مهمانان در روز های کنفرانس انجام شده است.

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari