ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
ارائه خدمات حمل و نقل توسط 80دستگاه خودرو در کنفرانس GIS
1396/09/19 - 13:31

عضو کمیته کارگروه ایاب و ذهاب از ارائه خدمات حمل و نقل توسط 80دستگاه خودرو در کنفرانس GIS خبرداد.

شروین پیرهادی افزود:با توجه به برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی برای ترانسفر فرودگاهی مدعوین در روز سه شنبه،انتقال مهمانان از  محل پذیرش به اقامتگاه وارائه خدمات خودرویی به سایر کارگروه های کنفرانس در نظر گرفته شده است.

وی تصریح کرد: پیش بینی برای سرویس دهی مهمانان جهت انتقال از اقامتگاه  به محل برگزاری کنفرانس و بالعکس و برنامه های گردشگری ،تهیه برچسب خودرویی ویژه کنفرانس  و هماهنگی با پلیس راهنمایی و رانندگی در سطح شهر صورت گرفته است.

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari