ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
مهیاسازی تمام ظرفیت های موجود اسکان در اراک برای مدعوین کنفرانس GIS
1396/09/19 - 13:01

دبیر کارگروه اسکان چهارمین کنفرانس ملی GIS از مهیاسازی تمام ظرفیت های موجود اسکان در اراک برای مدعوین کنفرانس GIS خبرداد.

مجید سعادت زاده افزود:25مراکز اقامتی شهرستان اراک برای 1000نفر جهت اقامت و اسکان مهمانان کنفرانس تدارک دیده شده است.

وی تصریح کرد:پذیرش مهمانان در بخش مختلف اعم از رانندگان،شرکت کنندگان مهمانان خارجی،ارائه دهندگان مقاله و .. براساس شرایط مختلف پیش بینی شده است.

سعادت زاده گفت:30رابط اسکان جهت پذیرش و هماهنگی و ثبت اطلاعات مدعوین در اپلیکیشن در روزهای برگزاری کنفرانس مستقر می شوند.

وی گفت: 10درصد ظرفیت رزرو در مکان های مختلف  برای موارد پیش بینی نشده لحاظ شده است.

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari