ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
نشست خبری
1396/09/13 - 07:29

منبع :اتاق خبر چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب وبرق

1396/9/12

نشست مطبوعاتی مشترک استاندارمرکزی ورئیس کنفرانس با اصحاب رسانه

 

 استاندار مرکزی :

چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GISشکوفایی علمی وپویایی مهندسی را در حوزه آب وبرق به همراه خواهد داشت.

در نشست مطبوعاتی چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GISکه با حضوراستاندار مرکزی / رئیس کنفرانس ومدیران عامل شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو در استان در استانداری مرکزی برگزار شد مهندس آقازاده استاندار مرکزی در حضور خبرنگاران واصحاب رسانه به تشریح اهمیت سامانه اطلاعات مکانی پرداخت وگفت GIS تلاشی موثر برای استقرار پروژه های مورد نیاز در نقاط مختلف است که می تواند بهره وری را در حوزه آب وبرق به دنبال داشته باشد.

مهندس آقازاده گفت برگزاری چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی در صنعت آب وبرق در اراک ضمن ایفای نقش در تکمیل واستقرار زیرساختهای لازم سامانه اطلاعات مکانی در استان می تواند باعث شکوفایی علمی ومعرفی ظرفیت های مختلف استان شود.

استاندار مرکزی در این نشست ضمن تاکید به دستگاه های اجرایی برای حضور وهمکاری در برگزاری این کنفرانس گفت برگزاری کنفرانس GISاین فرصت را دراختیار دانشجویان ودانشگاهیان قرار می دهد تا با آخرین تکنولوژی ودست آوردهای حوزه سامانه اطلاعات مکانی آشنا شوند.

مهندس آقا زاده در ادامه به توان بالای تخصصی ومهندسی موجود در صنعت آب برق استان اشاره کرد وگفت با همت مدیران وفعالان حوزه آب وبرق، استان مرکزی یکی از استان های برتر کشور در تامین وتوزیع آب وبرق در کشور است وبا وجود کمبود های مختلف به همت مجموعه آب وبرق در این زمینه هیچ مشکلی در استان وجود ندارد.

مهندس شبیهی مدیرعامل شرکت برق منطقه ای باختر ورئیس چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GISدر صنعت آب وبرق هم در این نشست خبری به تشریح اهداف ومحورهای برگزاری کنفرانس پرداخت وگفت :سه دوره قبلی کنفرانس در استان مازندران برگزار شده واستان مرکزی پس از مازندران دومین استانی است که میزبان حدود هزار نفر از مدیران ،متخصصان ومهندسان صنعت آب وبرق کشور خواهد بود.

مهندس شبیهی گفت 600مقاله به دبیرخانه کنفرانس رسیده ودر حال حاضر در حال داوری است که حدود 100مقاله را متخصصان استان مرکزی تالیف کردند ودر کنفرانس ضمن ارائه مقلات برگزیده نمایشگاه تخصصی از آخرین دست آوردهای علمی شرکت ها در خصوص سامانه اطلاعات مکانی برپاخواهد شد.

رئیس چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب وبرق گفت همزمان با برگزاری کنفرانس کارگاه های علمی ،تخصصی وبین المللی با حضور صاحب نظران ایرانی و2کارگاه بین المللی با حضور مدیران عامل شرکت های مطرح خارجی برگزار می شود واز دو طرح ملی وچندین جلد کتاب نیز همزمان با کنفرانس رونمایی می شود.

مهندس شبیهی گفت کمیته ها وکارگروه های مختلف برای برگزاری کنفرانس از 18ماه پیش در استان تشکیل وتا کنون بیش از 100جلسه کارشناسی در سطوح استانی وکشوری برگزار شده وتمام هماهنگی های لازم برای برگزاری چهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GISدر صنعت آب وبرق به عمل آمده است.

مهندس اله داد مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی ورئیس کمیته اجرایی کنفرانس هم در این نشست خبری گفت :با برگزاری کنفرانس، استان مرکزی میزبان مدیران ارشد صنعت آب وبرق وسازمان نقشه برداری کشور است وفرصت مناسبی برای تبادل اطلاعات وتجربیات در زمینه اطلاعات مکانی وزیر ساخت های صنعت آب وبرق فراهم می شود.

مهندس اله داد رئیس کمیته اجرایی کنفرانس گفت :ضمن ارائه همزمان مقلات برگزیده در کنفرانس این مقالات در سامانه های ملی وبین المللی بارگزاری واز نفرات برگزیده با اهداء جایزه ویژه استاد سحاب تجلیل خواهد شد.

مهندس اله داد رئیس کمیته اجرایی کنفرانس افزود همزمان با برگزاری کنفرانس سردیس استاد سحاب پدر علم کاردیو گرافی که زاده تفرش واز مفاخر استان مرکزی است در خیابان دانشگاه اراک رونمایی می شود.

مهندس خلیلی مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب استان هم در این جلسه افزایش کیفیت خدمت رسانی به مردم را از مزایای سامانه اطلاعات مکانی در حوزه آب دانست وگفت: در حال حاضر تمام شهرهای بزرگ استان از سامانه اطلاعات مکانی بهره مند هستند ودسترسی به نقاط تولید وتوزیع آب با درج مشخصات کامل از مزیت های این سیستم است که تعمیر ونگهداری وافزایش بهره وری را در حوزه آب به همراه داشته است.

مهندس خلیلی افزود 12 درصد مقالات رسیده به دبیرخانه کنفرانس به حوزه آب مرتبط بوده که این مقالات ،منابعی برای برداشت علمی وتخصصی  خواهند بود وهمزمان با برگزاری کنفرانس ،مرکز سامانه اطلاعات مکانی در شرکت آب وفاضلاب استان مرکزی به بهره برداری می رسد.

Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari