ورود به سیستم
پوستر کنفرانس
زمان باقیمانده
مهلت ارسال مقاله:
برگزاری کنفرانس:
12-تهیه و ارسال مقالات

 

توجه:

مهلت ارسال مقالات به پایان رسیده است.  

 

 

 

دستورالعمل تهیه مقاله

فرمت فارسی

  

فرمت  انگلیسی

پژوهشگران لازم است مقالات خود را بر اساس فرمت دستورالعمل تهیه مقاله ، از طریق این سایت به دبیرخانه کنفرانس ارسال نمایند. دبیرخانه کنفرانس از بررسی مقالاتی که مطابق دستورالعمل ، تهیه و ارسال نشوند، معذور است. ( میتوان از فایل نمونه جهت تهیه مقاله استفاده نمود )

 

مراحل ارسال مقاله

پس از ورود به سامانه جهت ارسال مقاله، از منو مدیریت مقالات ، گزینه افزودن مقاله را انتخاب نمائید.

اطلاعات مربوط به عنوان ، محور، نویسندگان ، چکیده و ... را با دقت تکمیل نمائید.

هنگام تکمیل اسامی نویسندگان، ترتیب مورد نظر را رعایت کنید. (نویسنده اول را ابتدا و سایر نویسندگان را بترتیب وارد نمائید)

جهت ارسال فایل مقاله در ابتدای فایل های word وpdf مقاله  را به فرمت zip تهیه کرده و نسبت به بارگزاری آن از گزینه ارسال فایل اقدام نمائید.

چنانچه امکان تغییر در اطلاعات مقاله وجود دارد پژوهشگر میتواند آن را ثبت موقت مقاله نماید ، در غیر این صورت نسبت به ثبت نهایی مقاله و ارسال اقدام نمائید.

ارزیابی اولیه مقالات با موضوعات ، محورها و چکیده انجام گردیده و در صورت تائید، مقالات جهت داوری ارسال میگردد و نیز هر پژوهشگر میتواند مراحل پیگیری هر مقاله را از قسمت  مشخصات مقاله/وضعیت مقاله مشاهده نماید.          

 

 

نکات مهم در ارسال مقاله

  • ارائه دهنده مقاله در کنفرانس بایستی دقیقاً و بدرستی اعلام گردد، در صورت هر گونه تغییرات پس از ارسال مقاله، دبیرخانه کنفرانس تعهدی در قبال پذیرش و ارائه مقاله ندارد.
  • مقالات ارسالی نباید پیش از این در جایی منتشر یا ارائه شده باشند.
  • فرد ارائه دهنده مقاله، به عنوان فرد مسئول مقاله از طرف کنفرانس شناخته شده و کلیه مکاتبات با ایشان انجام می شود.
  • در صورت وجود هرگونه پرسش یا مشکل در مراحل فوق لطفاًبا شماره تلفن  08632210361 - 08632231011   در وقت اداری روزهای کاری  و در خارج وقت اداری با شماره همراه   مهندس بصیری  09183639701 با واحد علمی دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایید.

 


Copyright © 2018 4GIS. All rights reserved. Created and Supported by Iman Akbari